ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 

ENITEH - MODULARNI KOGENERACIJSKI SUSTAV
temelji se na klasičnom otvorenom plinsko - turbinskom procesu prikazanom na dijagramu. Klasični proces plinske turbine karakterizira kompresija zraka iz okoline ( P1,t1 >>> P2,t2`) koji se dogrijava u izmjenjivaču - REGENARATORU sa ispušnom toplinom iz turbine ( t2` >>> t2``) te odlazi u komoru izgaranja za plin ili tekuće gorivo gdje se stvaraju plinovi izgaranja ( t2`` >>> t3 ). Plinovi u turbini ekspandiraju ( P3,t3 >>> Pit,t4`) i oslobađaju energiju za pogon kompresora i električnog generatora. Nakon izlaska iz turbine ispušni plinovi se hlade u regeneratoru ( t4` >>> t4`` ) gdje zagrijavaju zrak iz kompresora čime se smanjuje potrošnja goriva i povećava stupanj korisnosti. Za razliku od opisanog klasičnog procesa - za korištenje energije biomase u plinskoj turbini potrebno je dograditi vanjske instalacije za izgaranje biomase čija se energija direktno ili indirektno uvodi u turbinu.

Za direktno izgaranje biomase - na postojeću komoru izgaranja turbine dogra&đuje se vanjsko tlačno ložište iz kojeg plinovi izgaranja odlaze u turbinu, pri čemu se u tubinu unosi i dio letećeg pepela biomase koji stvara naslage i koroziju lopatica turbine što može uzrokovati havariju turbine.

Kako bi se izbjegle neželjene posljedice korištenja biomase za rad plinske turbine - ENITEH - KOGENERACIJSKI SUSTAV koristi INDIREKTNI NAČIN KORIŠTENJA ENERGIJE BIOMASE pri čemu se biomasa koristi za zagrijavanje zraka prije ulaska u turbinu - čime se osigurava da PLINSKA TURBINA RADI SA ČISTIM ZRAKOM što osigurava idealne uvjete za rad turbine.

Obzirom da u tim uvjetima rad turbine ne ovisi o karakteristikama goriva - izborom odgovarajućeg ložišta SUSTAV " ENITEH " može se koristiti i druga goriva ( ugljen I otpadna tekuća i plinovita goriva ).

Korištenje zraka kao radnog medija turbine osim toga omogućava rad bez pogonskih troškova radnog medija ( nema pripreme vode ili nabavke termičkog ulja, rad bez otpadnih voda). SUSTAV ENITEH ima i druge značajne prednosti pred klasičnim kogeneracijskim sustavima ( veća električna efikasnost i viša temperatura ispušnog medija iz turbine , uz znatno niže investicione vrijednosti ) - vidi dijagram.

 
SLJEDEĆA
NA VRH