ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
  OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
 


Kogeneracijski sustav " ENITEH " osim proizvodnje električne energije osigurava i proizvodnju toplinske energije sa ispušnim zrakom iz turbine. Obzirom da je temperatura zraka 324 C omogućava se njegovo korištenje u različitim tehnološkim procesima za sušenje ili zagrijavanje materijala te za proizvodnju pare i / ili tople vode za grijanje ili tehnologiju . Budući da se radi sa čistim zrakom moguća je primjena i za direktno sušenje prehrambenih poljoprivrednih proizvoda.

 

PRIMJENA U CIGLANAMA

U ciglanama sa proizvodnjom opeka od 150 T/dan - cca 60 % električnog kapaciteta sustava " ENITEH - 426 KW " pokriva prosječne potrebe za električnom energijom, a ispušni zrak iz turbine moguće je koristiti za predgrijavanje opeka prije ulaska u peć.Na taj način se u peći smanjuje potrošnja goriva za 30 % uz bolji kvalitet opeka te se omogućava povećanje kapaciteta peći.

 
 

PRIMJENA U PROCESIMA SUŠENJA

Topli zrak iz turbine može se direktno koristiti u procesima sušenja ( sušenje vlažne piljevine u proizvodnji briketa i peleta , sušenje drvne mase u proizvodnji drvenih ploča, sušenje drvenjače, sušenje proizvoda iz poljoprivrede ).

 
 

PRIMJENA ZA PROIZVODNJU PARE I TOPLE VODE

Primjena toplog zraka za proizvodnju pare, vrele ili tople vode te tople sanitarne vode za potrebe tehnoloških procesa ili daljinskog grijanja sa jednostavnim i jeftinim izmjenjivačima.

 
NA VRH