ENergija i TEHnologija d.o.o. - NOVE INOVATIVNE TEHNOLOGIJE
   KONTAKT  
KOGENERACIJSKO POSTROJENJE NA BIOMASU – SUSTAV  
OPIS KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA    
  PRINCIP RADA POSTROJENJA
MODUL SKLADIŠTENJA I SUŠENJA BIOMASE
ZAGRIJAČ ZRAKA ZA TURBINU SA LOŽENJEM BIOMASE
MODUL PLINSKE TURBINE
PRIMJENA KOGENERACIJSKOG SUSTAVA ENITEH U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA
     
 
 
ENergija i TEHnologija d.o.o.
Vukovarska 7B, 51 000 Rijeka, HRVATSKA
Tel / Fax: ++385-51-213-907
E-mail: info@eniteh.hr
 
MODULARNO KOGENERACIJSKO POSTROJENJE SUSTAV
"ENITEH " - 426 KWel + 1116 KWt SA INDIREKTNIM KORIŠTENJEM
ENERGIJE BIOMASE U PLINSKOJ TURBINI

Projekt MODULARNOG KOGENERACIJSKOG POSTROJENJA SA INDIREKTNIM KORIŠTENJEM ENERGIJE BIOMASE U PLINSKOJ TURBINI je u dijelu izrade Studije izvodljivosti sufinanciran od strane MINISTARSTVA ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE REPUBLIKE HRVATSKE kao Tehnologijski istraživačko - razvojni projekt
broj TP - 01 / 0069 - 03

Nositelj projekta : TEHNIČKI FAKULTET - Rijeka
Naziv projekta : Novi pristup energetskog korištenja biomase
Broj projekta : TP - 01 / 0069 - 03
 
 
   
 
Developed by Studio Pro+